Nieuws

Bijgesteld pensioenreglement

Per 1 januari 2024 hebben we enkele wijzigingen aan het pensioenreglement doorgevoerd. Het betreffen vooral verduidelijkingen.

Zo is duidelijk gemaakt dat artikel 13 ook ziet op AOW-overbrugging. In artikel 22 is toegevoegd dat het bestuur voortaan om een bewijs van in leven zijn kan vragen aan pensioengerechtigden, dit is wettelijk al zo bepaald. Ook hebben we enkele kerncijfers geactualiseerd: de franchisebedragen 2024 en het nieuwe fiscaal maximaal pensioengevend loon zijn toegevoegd aan het overzicht in de bijlage.

Het nieuwe pensioenreglement vindt u in Documenten.