Nieuws

Toelichting op het besluit om de pensioenen niet te verhogen

Op 18 december 2023 informeerden we u over het besluit om de pensioenen per 1 januari 2024 niet te verhogen met dit nieuwsbericht. Hieronder lichten wij dit besluit graag verder toe.

Het bestuur van het pensioenfonds gaat (conform het pensioenreglement) in haar besluit om de pensioenen al dan niet te verhogen uit van de financiële positie van het fonds en de prijsstijging in Nederland. Voor de prijsstijging hanteert het fonds een peildatum van 1 september 2023.

Prijsstijging in Nederland onvoldoende

Het CBS berekent elk jaar de prijsindex van alle goederen en diensten die Nederlanders aanschaffen. Zoals bijvoorbeeld levensmiddelen, energieprijzen en goederen. Veel Nederlanders hebben het gevoel dat de prijzen het afgelopen jaar omhoog gingen. Volgens het CBS is er van september 2022 tot september 2023 echter geen sprake van prijsstijgingen. Doordat de prijsindex negatief is, mogen we de pensioenen niet verhogen. Het maakt hierbij niet meer uit wat de financiële positie van het fonds is.

Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet contact op te nemen. Graag wijzen wij u ook op de deelnemersbijeenkomst die gepland is op 29 mei 2024, waarin eveneens op dit onderwerp zal worden ingegaan.