Nieuws

Kandidaten vacatures bestuur

Ons pensioenfonds heeft per 1 juli 2018 vacatures voor een bestuurslid namens de gepensioneerden en bestuurslid namens de oud-werknemers. Geïnteresseerden konden zich tot 20 januari 2018 kandidaat stellen hiervoor. Buiten de herkiesbare Wim Heukels heeft niemand zich kandidaat gesteld voor de vacature namens de gepensioneerden. René Starmans heeft zich kandidaat gesteld voor de vacature namens de oud-werknemers.

Invulling vacatures

Het bestuur van ons fonds draagt de volgende personen voor om de vacatures in het bestuur in te vullen per 1 juli 2018:

  • Wim Heukels, namens de gepensioneerden, 2e termijn
  • René Starmans, namens de oud-werknemers, 1e termijn
  • Marco de Heer, namens de ondernemingsraad, 1e termijn

Indien toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) instemt, zijn deze benoemingen per 1 juli 2018 een feit.