Nieuws

Uitkomsten risicobereidheidsonderzoek bekend

Eind dit jaar liet het bestuur van ons pensioenfonds een deelnemersonderzoek uitvoeren. 28% van de uitgenodigde deelnemers deed mee aan dit onderzoek.

De vragen van het onderzoek gingen over risicobereidheid (belangrijk voor beleggingen), maatschappelijk verantwoord beleggen en de communicatie van het fonds. Het rapport met de uitkomsten van het onderzoek vindt u hier. Het bestuur wil iedereen bedanken die de moeite nam om mee te doen aan het onderzoek.

Het bestuur gaat de uitkomsten bespreken met de sociale partners. In februari 2018 informeren we u over de uitkomst daarvan.