Nieuws

Sigrid Richters wint verkiezingen

De verkiezingen voor een vertegenwoordiger namens de deelnemers in het bestuur zijn afgerond. 21% van de stemgerechtigden bracht zijn stem uit. Sigrid Richters komt daarbij als winnaar uit de bus. 

Sigrid zal eerst een inwerkperiode doorlopen. Begin 2019 zal het bestuur haar bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) voordragen. Na goedkeuring door DNB wordt ze door het bestuur benoemd. Onder voorbehoud van die goedkeuring heten we Sigrid van harte welkom in het bestuur.

We bedanken Evert van Schooten bovendien voor zijn kandidaatstelling. Het pensioenfonds kan alleen bestaan als er mensen bereid zijn hun tijd en energie te geven voor de bestuursfuncties en dat wordt gewaardeerd.

Hieronder de verkiezingsuitslag.

capgemini-respons-verkiezingen.jpg

capgemini-uitslag-verkiezingen.jpg