Nieuws

Wilt u meebeslissen over uw pensioen?

In het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Capgemini komt een vacature vrij. Op 1 januari 2022 eindigt de zittingstermijn van Monique van Berkel, lid namens de werknemers van Capgemini.

Monique stelt zich herkiesbaar. Bent u werknemer van Capgemini en enthousiast over deze functie? Dan kunt ook u zich kandidaat stellen als vertegenwoordiger namens de werknemers. Aarzel niet en lees hieronder hoe u zich kandidaat kunt stellen.

Wat is het verantwoordingsorgaan?

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan controleert het bestuur op beleidskeuzes en -uitvoering, naleving van de Code Pensioenfondsen en evenwichtige belangbehartiging van alle betrokkenen. Het verantwoordingsorgaan geeft gevraagd en ongevraagd advies en heeft toegang tot alle informatie van ons fonds. Het kan beoordelen, commentaar geven en aanbevelingen doen. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vier vertegenwoordigers: één namens de werknemers, één namens de oud-werknemers, één namens de gepensioneerden en één namens de werkgever.

Stelt u zich kandidaat?

Ons pensioenfonds kan alleen goed functioneren als mensen zich beschikbaar stellen om de functies binnen het fonds met inzet en enthousiasme te vervullen. Bent u als medewerker geïnteresseerd in deze vacature? Dan moet u aan een aantal eisen voldoen. Natuurlijk hebt u bijzondere interesse in pensioen. Daarnaast leest u in het functieprofiel aan welke andere eisen kandidaten moeten voldoen.

De verkiezingscommissie beoordeelt de geschiktheid van de kandidaten. Zijn er meer geschikte kandidaten, dan organiseren we verkiezingen. Wordt u gekozen? Dan wordt u lid van het verantwoordingsorgaan zodra de Nederlandsche Bank (DNB) uw voordracht goedkeurt.

Zittingstermijn en vergoeding

De zittingstermijn voor de functie is vier jaar met een tijdsbelasting van ongeveer vier uur per maand. Het betreft een onbezoldigde functie, waarbij reis- en opleidingskosten worden vergoed.

Geïnteresseerd? Meld u dan aan!

Bent u het nieuwe lid van het verantwoordingsorgaan dat wij zoeken? Meld u dan aan als kandidaat. Dit kunt u doen door het formulier in te vullen en vóór 18 november 2021 te sturen naar bestuursondersteuning@pfcapgemini.nl

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden van het verantwoordingsorgaan vindt u op onze website. Of bekijk het reglement van het verantwoordingsorgaan op de documentenpagina van onze website. Wilt u meer informatie over de inhoud van deze functie? Stuur ons een e-mail via bestuursondersteuning@pfcapgemini.nl dan nemen wij contact met u op voor een gesprek.