Onze organisatie

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan controleert of het bestuur:

  • goede beleidskeuzen heeft gemaakt
  • het beleid goed heeft uitgevoerd
  • de Code Pensioenfondsen heeft nageleefd
  • rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen 

Het verantwoordingsorgaan geeft gevraagd en ongevraagd advies en heeft toegang tot alle informatie van ons fonds. Het kan beoordelen, commentaar geven en aanbevelingen doen. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag.

Samenstelling

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 1 vertegenwoordiger van de werknemers, 1 vertegenwoordiger van oud-werknemers, 1 vertegenwoordiger van de gepensioneerden en 1 vertegenwoordiger van de werkgever.

 

Naam

Namens

Jurgen Wasser.jpg 

Jurgen Wasser

Werkgever (voorzitter)

undefined

Monique van Berkel

Werknemers


Hans van Giersbergen

Gepensioneerden

Hanneke Ester

Oud-werknemers

Vragen

Hebt u vragen of suggesties voor het verantwoordingsorgaan? Neem dan contact op via verantwoordingsorgaan-pfcg@azl.eu.