Beleggingsbeleid

Ons fonds is verplicht om de opgebouwde pensioenen goed te beheren. Dat doet het fonds door de pensioenpremie te beleggen. Hoe we beleggen, staat in het beleggingsplan.

Waarom beleggen?

Een pensioenfonds gaat verplichtingen aan en rekent daarbij op rendement door beleggen. Dit rendement is nodig om alle pensioenen te kunnen betalen. Bij een slecht rendement moet het pensioenfonds in het uiterste geval de pensioenen verlagen. Bij een goed rendement is een verhoging van de pensioenen mogelijk.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het bestuur beslist elk jaar over hoe belegd gaat worden en met welke soorten beleggingen. Dit wordt vastgelegd in het beleggingsplan. Het bestuur kijkt hierbij naar studies en adviezen van interne en externe adviseurs (ALM-studieAfkorting voor Asset Liability Management. Dit is een studie die inzicht geeft in de toekomstige ontwikkelingen van een pensioenfonds., externe vermogensbeheerders, marktomstandigheden). Daarna voert het bestuur het beleggingsbeleid uit volgens dit plan.

Uitvoering

Het fonds belegt niet zelf. Dat doet de volgende externe vermogensbeheerder:

  • ING Implemented Client Solutions (ICS), Den Haag

ICS weet veel over beleggen, doet dat voor meer organisaties en kan daardoor kosten besparen. Ons fonds heeft contracten afgesloten met deze vermogensbeheerder en controleert of hij zich aan de afspraken houdt.

Beheersen van risico's

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Uiteraard houdt het fonds de risico’s in de gaten. Hoe dat gebeurt, staat op de pagina Risicomanagement.

Verantwoord beleggen

Het fonds houdt rekening met de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierover zijn regels opgesteld. Die staan in de Code maatschappelijk verantwoord beleggen. In deze code staat dat het fonds zich houdt aan internationaal geldende wetten en regels. Het fonds is niet betrokken bij:

  • schendingen van mensenrechten
  • kinderarbeid
  • fraude of corruptie
  • milieuvervuiling
  • omstreden wapens
  • dierproeven

Lees meer over Maatschappelijk Verantwoord Beleggen.

Hebt u vragen of opmerkingen over het beleggingsbeleid? Neem dan contact op.