Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Hoe gaan wij om met ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

Ons pensioenfonds wil zo veel mogelijk rendement boeken op de beleggingen, omdat dit hogere pensioenen oplevert. Daarbij houdt het fonds uiteraard rekening met de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierover zijn regels opgesteld. Die staan in het beleid maatschappelijk verantwoord beleggen

SFDR duurzaamheidsinformatie pensioenregeling

Het MVB-beleid moet voldoen aan de Europese verordening SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Dit houdt onder andere in dat grote financiële partijen transparant moeten rapporteren over hoe ze omgaan met de belangrijkste ongunstige effecten op mens, milieu en samenleving, die ontstaan uit de beleggingsbeslissingen. 

Binnen de SFDR-wetgeving zijn meerdere duurzaamheidsfactoren bepaald, die gaan over onder andere ecologische en sociale kwesties, waaronder mensenrechten en arbeidsverhoudingen. In de SFDR opt-out verklaring ongunstige effecten licht het fonds toe of de belangrijkste ongunstige effecten van haar beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren worden meegenomen. In het document SFDR integratie duurzaamheidsrisico’s heeft het fonds beschreven hoe zij omgaat met duurzaamheidsrisico's. 

De documenten zijn ook terug te vinden op de documentenpagina.