Rendement

Wat is rendement?

Een pensioenfonds moet beleggen. Als een fonds alleen maar zou sparen, dan zou het fonds op de lange termijn niet genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Door te beleggen, boeken we winst. Dat is rendement. Dit zorgt ervoor dat het ingelegde geld aangroeit.

Het rendement geeft aan wat de belegging heeft opgebracht. Rendement wordt in een percentage uitgedrukt. Stel, u belegt € 100 en dit is een jaar later € 105 waard, dan is het rendement 5%. Het rendement kan ook negatief uitvallen als een belegging minder waard wordt. Dat is het risico van beleggen. Ons fonds neemt niet teveel risico met beleggen. Het bestuur heeft bepaald hoe ons fonds omgaat met deze en andere risico’s.

Hoe spreiden we risico’s van beleggen?

Ons fonds belegt om genoeg rendement te halen voor de uitbetaling van alle pensioenen nu en in de toekomst. Tegelijk proberen we de risico’s van het beleggen te spreiden. Ons fonds doet dat onder meer door te beleggen in verschillende categorieën:

  • aandelen
  • vastgoed
  • vastrentende waarden

Vastrentende waarden zijn bijvoorbeeld leningen van de staat of bedrijven. Kenmerk is een vaste rente gedurende de looptijd van de belegging.

Het rendement van de beleggingen is belangrijk voor de hoogte van uw pensioen. Bij een hoog rendement, stijgt het vermogen van het fonds en kan een pensioenfonds eerder besluiten om de pensioenen te verhogen.

Hoe doet ons fonds het?

Hieronder ziet u in een grafiek hoe het rendement zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Het resultaat wordt afgezet tegen de benchmark, dat is een gemiddelde voor vergelijkbare situaties. Uitgangspunt is de waarde van de beleggingen in december 2008 (= 100%).