Actuele cijfers

Kerncijfers

Om snel een beeld te krijgen van ons pensioenfonds, publiceren wij een overzicht van onze kerncijfers. Dat doet ons fonds één keer per jaar in het jaarverslag. Hierin ziet u onder meer hoeveel deelnemers ons fonds telt en een overzicht van het vermogen.

Kerncijfers per 31 december 2021

Verder in het jaarverslag

In het jaarverslag leest u verder alles over de gang van zaken met betrekking tot ons fonds in het afgelopen jaar. In dit verslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en brengt het bestuur verslag uit van de financiële positie van ons pensioenfonds. De jaarverslagen van ons fonds vindt u op de pagina met alle belangrijke publicaties.