Onze organisatie

Wat doet ons fonds?

Iedereen die recht heeft op pensioen van ons pensioenfonds, moet dit pensioen ook echt krijgen. Daarom houdt ons fonds de administratie nauwkeurig bij en wordt zorgvuldig omgegaan met het geld dat ons fonds beheert.

Pensioenfonds Capgemini is een onafhankelijke stichting die de pensioenregeling van uw werkgever uitvoert. Verschillende interne en externe partijen ondersteunen daarbij.

1. Doel

Het doel van ons fonds is:

  • het verlenen van pensioen aan werknemers, oud-werknemers, gepensioneerden en, bij overlijden, aan hun partners en kinderen
  • het verzorgen van andere voorzieningen voor werknemers, zoals de arbeidsongeschiktenvoorzieningen

Hoe ons pensioenfonds dit doet, staat beschreven in het pensioenreglement.

2. Missie

Wij voeren de pensioenregeling uit die Capgemini heeft afgesproken voor de medewerkers.

3. Visie

Als ondernemingspensioenfonds zijn wij een fonds van de deelnemers, voor de deelnemers en door de deelnemers. De belangen van de deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden staan centraal bij alle beslissingen die wij nemen. De keuzes die wij maken, willen wij duidelijk uitleggen aan alle belanghebbenden via de kanalen die ons ter beschikking staan.

Bij de overgang van een nieuwe pensioenregeling wegen wij zorgvuldig af op welke wijze dit kan gebeuren.

4. Strategie

Voor onze belanghebbenden willen wij flexibiliteit en keuzevrijheid bieden op een kostenbewuste manier. Bij de keuzemogelijkheden die wij bieden, wegen wij daarom steeds af welke kosten hierbij verantwoord zijn.

Wij besteden de uitvoerende activiteiten uit aan betrouwbare partners.