Verandert uw situatie?

Scheiden

U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Dit beïnvloedt uw pensioen als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had voordat u uit dienst ging. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Dat is vastgelegd in de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’. U kunt ook afwijken van de wet door andere afspraken te maken.

Ouderdomspensioen en partnerpensioen

     
  1. Uw ex-partner krijgt mogelijk een bijzonder partnerpensioen na uw overlijden.
  2. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd.

Wat moet u doen?

Vul het formulier ‘Pensioen voor de ex-partner’ in dat u en uw ex-partner ontvangen. Doet u dat binnen 2 jaar nadat u uit elkaar bent gegaan? Dan krijgt uw ex-partner straks zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van het pensioenfonds. Als u langer wacht dan 2 jaar, moet uw ex-partner zijn of haar deel bij u opvragen als u met pensioen bent.

Andere afspraken

U kunt ook andere afspraken maken:

  • niet ieder de helft, maar een andere verdeling
  • niet het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd, maar over een andere periode, of
  • een combinatie van 1 en 2
  • het ouderdomspensioen van uw ex-partner omzetten in een eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dit noemen we ook wel conversieEen eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Het pensioen van uw ex-partner staat dan los van uw eigen pensioen.

Maken u en uw ex-partner andere afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen? Geef ook dit binnen 2 jaar door via het formulier ‘Pensioen voor de ex-partner’. Als er andere afspraken zijn gemaakt, stuurt u dan ook een kopie van uw echtscheidingsconvenant mee.