Soorten pensioen

Ouderdomspensioen

Gedurende uw loopbaan bij Capgemini betaalde uw werkgever pensioenpremie voor u. Tot 1 januari 2016 hebt u daarmee pensioenrechten opgebouwd bij ons fonds. Sinds 1 januari 2016 bouwde u met deze premie een pensioenkapitaal op.
Mogelijk hebt u daarnaast pensioenkapitaal opgebouwd in de excedentregeling en/of de vrijwillige regeling van ons fonds.

Bent u vóór 1 januari 2016 uit dienst getreden? Dan gaat uw pensioen van ons pensioenfonds standaard in wanneer u 65 wordt.
Bent u op of na 1 januari 2016 uit dienst getreden? Dan gaat uw pensioen van ons fonds standaard in op de eerste dag van de maand waarin u uw AOW-leeftijd bereikt.

Uw pensioenkapitaal bij ons fonds dient u op de pensioendatum om te zetten in een levenslang ouderdomspensioen met eventueel een partner- en/of wezenpensioen.

Er zijn verschillende keuzemogelijkheden om uw pensioen op maat te maken. 
Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen(kapitaal) u hebt opgebouwd.

Andere soorten pensioen

Voor u

Voor uw (ex-) partner

Voor uw kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Ongehuwden ouderdomspensioen Bijzonder partnerpensioen