Pensioen meenemen

Meenemen of niet meenemen? Dat is de vraag die u zich over uw pensioen moet stellen als u van werkgever wisselt.

1. Laten staan

Tot 1 januari 2016 bouwde u pensioenrechten op bij ons pensioenfonds. Deze opgebouwde rechten kunt u bij ons laten staan. In dat geval beheren wij uw pensioen en krijgt u het vanaf uw pensioendatum uitgekeerd.

Was u op of na 1 januari 2016 nog in dienst bij Capgemini? Dan hebt u pensioenkapitaal opgebouwd in de pensioenregeling 2016 van ons fonds. U blijft dit kapitaal zelf beheren via de online omgeving van NNIP MijnPensioen.

Mogelijk hebt u daarnaast pensioenkapitaal opgebouwd in de excedentregeling en/of de vrijwillige regeling van ons fonds. Ook dit kapitaal blijft u zelf beheren via de online omgeving van NNIP MijnPensioen.

Hoeveel?

Elke 5 jaar krijgt u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen(kapitaal) er is voor u en uw eventuele nabestaanden.
U kunt ook inloggen op Mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw totale pensioen bij verschillende pensioenfondsen of verzekeraars. Dit overzicht wordt elk jaar geactualiseerd. 

2. Meenemen

Maar u kunt ook uw pensioen meenemen naar het pensioenfonds of de verzekeraar van uw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdrachtHet pensioen meenemen dat je bij je vorige werkgever hebt opgebouwd naar je nieuwe pensioenuitvoerder..  Vergelijk uw oude en nieuwe pensioenregeling goed met elkaar. Dan kunt u beter beslissen of het financieel gunstig is om uw pensioen wel of niet mee te nemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Let bijvoorbeeld op:

Pensioenvergelijker

Om te kunnen kiezen wat u het beste kunt doen met uw opgebouwde pensioen(kapitaal), kunt u de pensioenregelingen vergelijken. De pensioenvergelijker helpt u daarbij. Download het formulier van de Pensioenvergelijker vanaf onze pagina Documenten.

Hoe dan?

Vraag waardeoverdracht aan zo snel mogelijk nadat u aan uw nieuwe pensioenregeling bent gaan deelnemen. U doet dat bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Pensioenfondsen zijn verplicht om mee te werken aan de waardeoverdracht. Na uw aanvraag ontvangt u een voorstel van ons en uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Pas als u met het voorstel akkoord bent, wordt uw pensioen overgedragen.

Let op: waardeoverdracht is alleen mogelijk als de financiële positie van ons fonds en uw nieuwe pensioenfonds aan de voorwaarden voldoet. 

Klein pensioen?

Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 474,11 (2018) bruto per jaar? En neemt u het niet mee naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar? Dan kunnen wij vanaf 2 jaar na uw vertrek besluiten om uw pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. U ontvangt dan straks geen maandelijkse betalingen meer.

Informatie voor u

Als u uit dienst gaat, ontvangt van ons een brief met daarin een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij ons en een formulier om een deel van uw ouderdomspensioen in te ruilen voor een partnerpensioen.