Pensioen meenemen

Meenemen of niet meenemen? Dat is de vraag die u zich over uw pensioen moet stellen als u van werkgever wisselt.

Veel hangt af van hoe hoog uw pensioen is op het moment dat u uit dienst gaat. Dit bedrag staat op het pensioenoverzicht dat u krijgt als u uit dienst gaat. U kunt ook inloggen in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website of de landelijke pensioenwebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een actueel overzicht van uw pensioen.

1) Uw pensioen ligt onder de wettelijke afkoopgrens van € 592,51 (2024)

Het ouderdomspensioen dat u bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd tot u uit dienst ging, dragen wij automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Elk jaar nadat u uit dienst bent gegaan, kijken we of u ergens anders pensioen opbouwt:

  • Als dat zo is, dragen wij uw pensioen over. Daar hoeft u niets voor te doen. U ontvangt van ons fonds een brief zodra wij uw pensioen overdragen. Uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar meldt hoeveel pensioen u erbij hebt gekregen volgens de pensioenregeling van dat fonds of die verzekeraar.
  • Als u geen pensioen opbouwt via een nieuwe baan, blijft uw pensioen bij ons staan en checken wij een jaar later opnieuw of uw situatie is veranderd.
  • Dat doen we vijf jaar lang. Ons fonds stuurt u na die periode een brief om het pensioen in één keer aan u uit te betalen.

2) Uw pensioen ligt boven de wettelijke afkoopgrens van € 592,51 (2024)

U moet zelf kiezen of u het pensioen meeneemt of niet. Wat is in uw situatie verstandig?

- Laten staan

Tot 1 januari 2016 bouwde u pensioenrechten op bij ons pensioenfonds. Deze opgebouwde rechten kunt u bij ons laten staan. In dat geval beheren wij uw pensioen en krijgt u het vanaf uw pensioendatum uitgekeerd.

Was u op of na 1 januari 2016 nog in dienst bij Capgemini? Dan hebt u pensioenkapitaal opgebouwd in de pensioenregeling 2016 van ons fonds. U blijft dit kapitaal zelf beheren via de online omgeving mijnpensioen.gsam.com.

Mogelijk hebt u daarnaast pensioenkapitaal opgebouwd in de excedentregeling en/of de vrijwillige regeling van ons fonds. Ook dit kapitaal blijft u zelf beheren via de online omgeving van mijnpensioen.gsam.com.

Hoeveel?

Elke 5 jaar krijgt u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen(kapitaal) er is voor u en uw eventuele nabestaanden.
U kunt ook inloggen op Mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw totale pensioen bij verschillende pensioenfondsen of verzekeraars. Dit overzicht wordt elk jaar geactualiseerd. 

- Meenemen

Maar u kunt ook uw pensioen meenemen naar het pensioenfonds of de verzekeraar van uw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdrachtHet pensioen meenemen dat je bij je vorige werkgever hebt opgebouwd naar je nieuwe pensioenuitvoerder..  Vergelijk uw oude en nieuwe pensioenregeling goed met elkaar. Dan kunt u beter beslissen of het financieel gunstig is om uw pensioen wel of niet mee te nemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Let bijvoorbeeld op:

Pensioenvergelijker

Om te kunnen kiezen wat u het beste kunt doen met uw opgebouwde pensioen(kapitaal), kunt u de pensioenregelingen vergelijken. De pensioenvergelijker helpt u daarbij. Download het formulier van de Pensioenvergelijker vanaf onze pagina Pensioen 1-2-3 onder Documenten.

Hoe dan?

Vraag waardeoverdracht aan zo snel mogelijk nadat u aan uw nieuwe pensioenregeling bent gaan deelnemen. U doet dat bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Pensioenfondsen zijn verplicht om mee te werken aan de waardeoverdracht. Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier 'offerte waardeoverdracht' in. Na uw aanvraag ontvangt u een voorstel van ons en uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Pas als u met het voorstel akkoord bent, wordt uw pensioen overgedragen.

Let op: waardeoverdracht is alleen mogelijk als de financiële positie van beide partijen aan de voorwaarden voldoet. Een van de belangrijkste graadmeters van de financiële situatie van een fonds is de dekkingsgraad. Wanneer de dekkingsgraad van beide partijen 100% of hoger is, dan is waardeoverdracht mogelijk. U kunt de waardeoverdracht wel aanvragen, maar een pensioenfonds of de –verzekeraar neemt uw aanvraag pas in behandeling wanneer de dekkingsgraad 100% of hoger is.

Informatie voor u

Als u uit dienst gaat, ontvangt van ons een brief met daarin een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij ons en een formulier om een deel van uw ouderdomspensioen in te ruilen voor een partnerpensioen.