Pensioen op maat

Ouderdomspensioen inruilen voor partnerpensioen

Onze pensioenregeling kent een partnerpensioen op risicobasis. Dat betekent dat er geen partnerpensioen meer is voor uw partner als u uit dienst treedt of met pensioen gaat. Hebt u een partner, dan kunt u in die situaties een deel van uw ouderdomspensioen inruilen voor partnerpensioen. De hoogte van het partnerpensioen is standaard 70% van het ouderdomspensioen.

Gevolgen voor uw pensioen

Door deze omzetting, gaat uw ouderdomspensioen(kapitaal) omlaag. U ontvangt minder ouderdomspensioen. Uw partner krijgt een partnerpensioen als u iets overkomt.

Uw keuzes

U en uw partner kunnen ervoor kiezen dat uw partner minder partnerpensioen ontvangt. Bijvoorbeeld omdat uw partner voldoende eigen inkomen heeft. De hoogte van het partnerpensioen is dan 50% van het ouderdomspensioen. 

Wat moet u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en check hoeveel pensioen(kapitaal) u hebt opgebouwd bij ons. Geef daarna uw keuze aan ons door. Dit doet u met het keuzeformulier dat u van ons ontvangt 3 tot 6 maanden voordat u met pensioen gaat. Dit formulier staat ook op Mijn Pensioencijfers.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen. U kunt deze keuze niet meer terugdraaien nadat uw pensioen is ingegaan.

Wat kunt u nog meer kiezen?