Pensioen op maat

Eerst minder pensioen, daarna meer

U kunt in het begin van uw pensioen een lager ouderdomspensioen ontvangen en daarna een hoger pensioen. Bijvoorbeeld als uw partner nog werkt. U kunt kiezen hoe lang deze lagere periode is. De periode daarna ontvangt u meer pensioen.

De hoogte van uw pensioen mag u niet zelf bepalen. Hiervoor is een standaard verhouding vastgesteld van 100:75 (hoog/laag). In de lage periode ontvangt u dan een pensioen van 75% van het pensioen dat u in de hoge periode ontvangt.

U kunt deze keuze niet combineren met pensioen in deeltijd.

Wat moet u doen?

Geef aan het pensioenfonds door dat u eerst minder pensioen wilt ontvangen. Dit doet u met het keuzeformulier dat u ontvangt 3 tot 6 maanden voordat u met pensioen gaat. Dit formulier staat ook op Mijn Pensioencijfers.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen. U kunt deze keuze niet meer terugdraaien nadat uw pensioen is ingegaan.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?