Wat is pensioen?

De bouwstenen van uw pensioen

Pensioen is een ruim begrip. Meestal bedoelen we met pensioen het inkomen dat u ontvangt vanaf het moment dat u stopt met werken. U krijgt straks pensioen:

 1. van de overheid (AOW)
 2. van één of meer pensioenfonds(en) of -verzekeraars (dit wordt ook wel aanvullend pensioen genoemd)
 3. van een bank, of verzekeraar als u zelf bijspaart voor extra pensioen

Wanneer we spreken over pensioen, is het belangrijk om te weten over welk deel van het pensioen het gaat. Deze website gaat over het pensioen(kapitaal) dat u via uw werkgever bij ons, Stichting Pensioenfonds Capgemini, opbouwt. Hieronder leggen we kort uit hoe het Nederlandse pensioensysteem in elkaar zit.

1. Overheid

Wanneer u stopt met werken, ontvangt u in principe geen salaris meer. Nu is het in Nederland in de wet geregeld dat mensen een uitkering krijgen:

 • als ze hun AOW-leeftijd bereiken
 • als ze arbeidsongeschikt raken of
 • als hun partner overlijdt

Deze wettelijke uitkeringen zijn:

 • AOW Afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid.
 • WIA Afkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn.
 • ANW  Uitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden.

Voor alle 3 de uitkeringen gelden voorwaarden. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor één van deze uitkeringen? Lees dan de informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank of UWV.

2. Pensioenfonds of -verzekeraar

Via uw werk bouwt u aanvullend pensioen op bij een pensioenfonds of -verzekeraar. Als u met pensioen gaat, ontvangt u een aanvullend pensioen van dit fonds en/of de -verzekeraar. Als werknemer van Capgemini bouwt u pensioenkapitaal op bij Stichting Pensioenfonds Capgemini.

3. Bank, verzekeraar of pensioenfonds

U kunt zelf zorgen voor een aanvulling op uw pensioen. Dit kunt u doen door:

 • extra te sparen
 • te beleggen of
 • een aanvullende verzekering af te sluiten bij een bank, verzekeraar of pensioenfonds

Wat u kiest, hangt af van uw financiële situatie en van uw wensen voor later.