Verandert uw situatie?

Nieuw in dienst

Welkom bij Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland! U hebt een nieuwe baan en u gaat nu pensioen opbouwen bij ons pensioenfonds.

Uw pensioenregeling

Uw werkgever heeft samen met de Centrale Ondernemingsraad (COR) een pensioenregeling afgesproken. Het pensioenfonds voert de pensioenregeling uit:

  • u hebt recht op de opbouw van een pensioenkapitaal
  • u hebt recht op voortzetting van uw pensioenopbouw als u arbeidsongeschikt wordt
  • uw partner kan na uw overlijden recht hebben op partnerpensioen
  • uw kinderen hebben recht op wezenpensioen

Als nieuwe deelnemer ontvangt u een korte samenvatting van uw pensioenregeling. Daarnaast krijgt u toegang tot de Pensioenplanner.

Wat moet u doen?

U hoeft niets te doen om pensioen te gaan opbouwen. Uw werkgever meldt u aan bij ons.

U betaalt zelf geen pensioenpremie. Uw werkgever betaalt de volledige premie.
U kunt uw pensioen(kapitaal) wel aanvullen door bij te sparen in de vrijwillige regeling van ons pensioenfonds. 

Wanneer uw werkgever u heeft aangemeld, dient u uw beleggingskeuzes door te geven. Dit doet u binnen de online omgeving van NNIP MijnPensioen.

Wat kunt u doen?

Hebt u via een vorige werkgever al ergens anders pensioen opgebouwd? Dan kunt dit opgebouwde pensioen meenemen. Dat heet waardeoverdracht.

Er kunnen zich twee situatie voordoen:

1) Uw pensioen ligt onder de wettelijke afkoopgrens van € 520,35 (2022)

Als uw pensioen lager is dan de wettelijke afkoopgrens, dan kan het zo zijn dat uw oude pensioenfonds of verzekeraar dit pensioen automatisch overdraagt aan ons. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Zij maken het geld dan over aan ons fonds en wij voegen het toe aan uw pensioen volgens de regels van onze pensioenregeling. Wij sturen u een brief waarin staat hoeveel geld wij hebben ontvangen en hoeveel pensioen u hiervoor krijgt in onze pensioenregeling.

2) Uw pensioen ligt boven de wettelijke afkoopgrens van €520,35 (2022) 

Als uw pensioen hoger is dan de wettelijke afkoopgrens, moet u zelf bepalen of het in uw situatie verstandig is om uw pensioen mee te nemen of niet. Vergelijk uw oude en nieuwe pensioenregeling goed met elkaar. Dan kunt u beter beslissen of het financieel gunstig is om uw pensioen wel of niet mee te nemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Let bijvoorbeeld op:

Pensioenvergelijker

Om te kunnen kiezen wat u het beste kunt doen met uw opgebouwde pensioen(kapitaal), kunt u de pensioenregelingen vergelijken. De pensioenvergelijker helpt u daarbij. Download het formulier van de Pensioenvergelijker vanaf onze pagina Pensioen 1-2-3 onder Documenten.

Aanvragen waardeoverdracht

Overweegt u uw pensioen mee te nemen? Vraag dan waardeoverdracht aan bij ons nadat u aan uw nieuwe baan bent begonnen. Pensioenfondsen zijn verplicht mee te werken aan de waardeoverdracht. Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier 'offerte waardeoverdracht' in. Na uw aanvraag ontvangt u een voorstel van ons en uw oude pensioenfonds(en) of verzekeraar(s). Pas als u met het voorstel akkoord bent, wordt uw pensioen overgedragen.

Let op: waardeoverdracht is alleen mogelijk als de financiële positie van beide partijen aan de voorwaarden voldoet. Een van de belangrijkste graadmeters van de financiële situatie van een fonds is de dekkingsgraad. Wanneer de dekkingsgraad van beide partijen 100% of hoger is, dan is waardeoverdracht mogelijk. U kunt de waardeoverdracht wel aanvragen, maar een pensioenfonds of de –verzekeraar neemt uw aanvraag pas in behandeling wanneer de dekkingsgraad 100% of hoger is.