Verandert uw situatie?

Nieuw in dienst

Welkom bij Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland! U hebt een nieuwe baan en u gaat nu pensioen opbouwen bij ons pensioenfonds.

Uw pensioenregeling

Uw werkgever heeft samen met de Centrale Ondernemingsraad (COR) een pensioenregeling afgesproken. Het pensioenfonds voert de pensioenregeling uit:

  • u hebt recht op de opbouw van een pensioenkapitaal
  • u hebt recht op voortzetting van uw pensioenopbouw als u arbeidsongeschikt wordt
  • uw partner kan na uw overlijden recht hebben op partnerpensioen
  • uw kinderen hebben recht op wezenpensioen

Als nieuwe deelnemer ontvangt u een korte samenvatting van uw pensioenregeling. Daarnaast krijgt u toegang tot de Pensioenplanner.

Wat moet u doen?

U hoeft niets te doen om pensioen te gaan opbouwen. Uw werkgever meldt u aan bij ons.

U betaalt zelf geen pensioenpremie. Uw werkgever betaalt de volledige premie.
U kunt uw pensioen(kapitaal) wel aanvullen door bij te sparen in de vrijwillige regeling van ons pensioenfonds. 

Wanneer uw werkgever u heeft aangemeld, dient u uw beleggingskeuzes door te geven. Dit doet u binnen de online omgeving van NNIP MijnPensioen.

Wat kunt u doen?

Hebt u via een vorige werkgever al ergens anders pensioen opgebouwd? Dat kunt u meenemen. Dat heet waardeoverdracht.

Anderen kunnen niet voor u bepalen of het verstandig is om uw pensioen mee te nemen of niet. Neem bij uw beslissing de volgende overwegingen mee:

Pensioenvergelijker

Om te kunnen kiezen wat u het beste kunt doen met uw opgebouwde pensioen(kapitaal), kunt u de pensioenregelingen vergelijken. De pensioenvergelijker helpt u daarbij. Download het formulier van de Pensioenvergelijker vanaf onze pagina Documenten.

Aanvragen waardeoverdracht

Overweegt u uw pensioen mee te nemen? Vraag dan waardeoverdracht aan bij ons nadat u aan uw nieuwe baan bent begonnen. Pensioenfondsen zijn verplicht mee te werken aan de waardeoverdracht. Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in. Dan ontvangt u een offerte. Pas nadat u akkoord bent met de offerte, wordt uw pensioen overgedragen.

De financiële positie van uw oude pensioenfonds en van ons pensioenfonds moet goed zijn, anders is waardeoverdracht niet mogelijk.