Wat is er geregeld?

Alle regels op een rij

Hoe steekt uw pensioen precies in elkaar? Dat staat uitgebreid beschreven in het pensioenreglementDe regeling waarin staat hoe uw pensioen precies is geregeld.. Hierin vindt u onder meer informatie over:

  • voor wie het reglement geldt
  • de leeftijd waarop u met pensioen kunt
  • de soorten pensioen die er zijn voor u, uw partner en kinderen
  • de opbouw van uw pensioen
  • de manieren waarop u uw pensioen op maat kunt maken wanneer u met pensioen gaat

De werkgever en de Centrale Ondernemingsgraad (COR) bepalen de inhoud van uw pensioenregeling. Het pensioenfonds is de uitvoerder van de regeling en legt de afspraken vast in een pensioenreglement.

Welk reglement geldt voor u?

Voor de actieve deelnemers aan ons pensioenfonds geldt het pensioenreglement 2024

Bouwde u ook vóór 2016 pensioen op bij ons fonds? Dan gelden voor u een aantal overgangsbepalingen en bijzonderheden uit het pensioenreglement 2015. Daarom verwijst het factorenreglement 2016 op verschillende plaatsen naar het pensioenreglement 2015.

Overgangsregelingen

Bent u al langer in dienst? Dan hebt u wellicht te maken gehad met overgangsregelingen.

Was u op 31 december 2003 in dienst en bouwde u pensioen op bij Nationale Nederlanden via Bolesian, Volmac of Bit-IC, of bij Centraal Beheer (Renteniersplan) via Gemini Consulting? Dan hebt u in 2005 de keuze gehad om uw pensioen om te zetten in pensioen in de huidige pensioenregeling. Dit pensioen is opgenomen in module 2.

Bouwde u eerder pensioen op bij Stichting Pensioenfonds Oud EYC (tot 1 januari 2008) of via Getronics PinkRoccade BAS BV (tot 1 juni 2009)? Dan hebt u eenmalig aanvulling gekregen voor het partnerpensioen en wezenpensioen toen u pensioen ging opbouwen bij ons pensioenfonds.