Pensioen op maat

Later met pensioen

U kunt ervoor kiezen om uw pensioen later te laten ingaan. Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op de eerste dag van de maand waarin u uw AOW-leeftijd bereikt. U kunt uw pensioen uitstellen tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd.

Gevolgen voor uw pensioen

Omdat u langer doorwerkt, bouwt u meer pensioenkapitaal op en kunt u straks meer pensioen inkopen. Bovendien wordt uw pensioen naar verwachting over minder jaren uitgekeerd, waardoor het maandelijks uitgekeerde bedrag extra omhoog gaat.

Wat moet u doen?

Als u later met pensioen wilt gaan dan uw AOW-leeftijd, moet u nog een dienstverband hebben. Maak afspraken met uw werkgever over langer doorwerken. Mogelijk moet uw arbeidscontract aangepast worden. Uw werkgever geeft dat aan het pensioenfonds door. Doe dit minimaal 6 maanden voordat u uw AOW-leeftijd bereikt.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u nog meer kiezen?