Pensioen op maat

Ouderdomspensioen inruilen voor wezenpensioen

Onze pensioenregeling kent een wezenpensioen op risicobasis. Dat betekent dat er geen wezenpensioen meer is voor uw kinderen als u uit dienst treedt of met pensioen gaat. Hebt u kinderen, dan kunt u in die situaties een deel van uw ouderdomspensioen inruilen voor wezenpensioen.

Gevolgen voor uw pensioen

Door deze omzetting gaat uw ouderdomspensioen(kapitaal) omlaag.
Uw kinderen krijgen een wezenpensioen als u iets overkomt.

Wat moet u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en check hoeveel pensioen(kapitaal) u hebt opgebouwd bij ons. Geef daarna uw keuze aan ons door. Dit doet u met het keuzeformulier dat u van ons ontvangt 3 tot 6 maanden voordat u met pensioen gaat. Dit formulier staat ook op Mijn Pensioencijfers.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen. U kunt deze keuze niet meer terugdraaien nadat uw pensioen is ingegaan.

Wat kunt u nog meer kiezen?