Verandert uw situatie?

Minder werken

Gaat u (tijdelijk) minder werken? Dan heeft dit gevolgen voor uw pensioen. Want doordat u minder werkt, ontvangt u minder salaris en bouwt u minder pensioenkapitaal op.

Voor uw pensioen is het belangrijk op wat voor manier u (tijdelijk) minder gaat werken:

1. Onbetaald verlof

U neemt onbetaald verlof op, bijvoorbeeld omdat u meer tijd met uw kinderen wilt doorbrengen of de zorg voor iemand op u neemt. U krijgt meer vrije tijd, maar u blijft in dienst bij uw werkgever. U bouwt minder pensioenkapitaal op. U kunt ervoor kiezen om wel partnerpensioen en wezenpensioen te blijven opbouwen. De premie hiervoor betaalt u voordat uw verlof ingaat.
Mocht u tijdens de eerste 18 maanden van uw verlof overlijden, dan is er voor uw partner een partnerpensioen en voor uw kinderen een wezenpensioen. Neemt u langer dan 18 maanden verlof op? Dan is er geen partnerpensioen of wezenpensioen meer.

Wat moet u doen?

Maak afspraken met uw werkgever over wanneer en hoe lang u verlof opneemt. Uw werkgever geeft dit door.

2. In deeltijd werken

Kiest u ervoor om minder te werken? Dan bouwt u ook minder pensioenkapitaal op. Dit heeft invloed op de opbouw van uw:

  1. ouderdomspensioen
  2. partnerpensioen
  3. wezenpensioen

Wat moet u doen?

Maak afspraken met uw werkgever als u in deeltijd wilt gaan werken. Uw werkgever geeft dit door.

Wat kunt u verder doen?

In het pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen(kapitaal) u hebt opgebouwd. U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken. Ga naar Mijn Pensioencijfers en raadpleeg de Pensioenplanner. In de Pensioenplanner kunt u zien wat minder werken betekent voor de hoogte van uw pensioen.

3. In deeltijd met pensioen

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen in deeltijd te laten ingaan. Dat kan vanaf uw 55ste.

4. Zwangerschapsverlof

U stopt tijdelijk met werken, omdat u een kind krijgt. U ontvangt tijdens uw zwangerschapsverlof elke maand uw salaris, zoals u dat gewend bent. U hoeft niets te doen voor uw pensioen. De opbouw van uw pensioenkapitaal gaat automatisch door tijdens uw zwangerschapsverlof.

5. Vakantiedagen opnemen

U hebt recht op een aantal vakantiedagen per jaar. Als u dit verlof opneemt, heeft dit geen invloed op uw pensioen.