Pensioen op maat

In deeltijd met pensioen

Wilt u langzaam afbouwen? Dat kan. Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op de eerste dag van de maand waarin u uw AOW-leeftijd bereikt. Dat betekent niet dat u fulltime moet doorwerken tot uw AOW-leeftijd. U kunt ervoor kiezen om uw pensioen al eerder gedeeltelijk te laten ingaan. Dit kan vanaf uw 55ste.

U blijft dan voor een deel werken en voor het andere deel ontvangt u pensioen. U kunt kiezen hoe u de verdeling tussen werkdagen en pensioendagen maakt. U kunt bijvoorbeeld drie dagen werken en twee dagen met pensioen gaan. Maar ook een andere verdeling is mogelijk. Het deeltijdpensioen is 20%, 40%, 60% of 80% van uw normale werkweek.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u besluit om in deeltijd met pensioen te gaan, is uw inkomen lager. Dit heeft 3 oorzaken:

  • u ontvangt nog geen AOW van de overheid (en u moet nog wel de AOW-bijdrage betalen)
  • u bouwt minder pensioenkapitaal op, omdat u voor een deel eerder stopt met werken
  • u doet naar verwachting langer met uw pensioen, omdat de uitkering eerder begint

Wat moet u doen?

Als u voor uw AOW-leeftijd in deeltijd met pensioen wilt gaan, moet u nog een dienstverband hebben. Spreek met uw werkgever af wanneer u in deeltijd met pensioen wilt gaan. Uw werkgever geeft dat aan het pensioenfonds door. Doe dit minimaal 6 maanden voordat de wijziging ingaat.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen. U kunt deze keuze niet meer terugdraaien nadat uw pensioen is ingegaan.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?