Soorten pensioen

Wezenpensioen

Er is een uitkering voor uw kinderen als u tijdens uw dienstverband komt te overlijden. Dit noemen we ook wel wezenpensioen. Uw kinderen ontvangen dit pensioen elke maand vanaf de eerste dag van de maand waarin u bent overleden tot en met de maand waarin zij 21 jaar worden. In sommige gevallen kan uw kind tot 27 jaar wezenpensioen krijgen, bijvoorbeeld als uw kind:

  • naar school gaat
  • studiefinanciering krijgt
  • invalide is en een uitkering ontvangt voor een jong gehandicapte

Ook geadopteerde kinderen, pleegkinderen en stiefkinderen die u onderhoudt en opvoedt hebben recht op wezenpensioen.

Als uw kind zijn of haar studie onderbreekt en later weer oppakt, kan het weer wezenpensioen ontvangen zolang hij of zij aan de voorwaarden voldoet.

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er is voor uw kinderen. 

Gaat u uit dienst of met pensioen? Dan is er geen wezenpensioen meer voor uw kinderen.
In deze situaties kunt u ervoor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen in te ruilen voor wezenpensioen.

Andere soorten pensioen

Voor u

Voor uw (ex-) partner

Voor uw kinderen

Ouderdomspensioen

Partnerpensioen

Wezenpensioen

Pensioen bij arbeidsongeschiktheid

Bijzonder partnerpensioen