Soorten pensioen

Partnerpensioen

Er is een uitkering voor uw partner als u tijdens uw dienstverband komt te overlijden. Dit noemen we ook wel partnerpensioen. Uw partner ontvangt dit pensioen elke maand vanaf de eerste dag van de maand waarin u bent overleden, zolang hij of zij leeft. Heeft uw partner een eigen inkomen? Dit maakt niet uit voor de hoogte van het partnerpensioen.

Wanneer is er partnerpensioen?

Uw partner heeft automatisch recht op partnerpensioen als u:

  • bent getrouwd
  • uw partnerschap hebt geregistreerd bij de gemeente of
  • uw partner met wie u samenwoont hebt aangemeld

Woont u samen? Dan heeft uw partner alleen recht op partnerpensioen als uw partner is aangemeld. Wilt u uw partner aanmelden? Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in. 
Let op: als u uw partner hebt aangemeld en u gaat in de toekomst uit elkaar, dan heeft dit doorgaans gevolgen voor de hoogte van uw pensioenkapitaal. Een deel van uw kapitaal wordt dan namelijk gereserveerd voor een bijzonder partnerpensioen.

In Mijn Pensioencijfers kunt u controleren of uw partner is geregistreerd. Hier ziet u ook hoeveel pensioen er voor uw partner is. Het bedrag hangt onder meer af van het laatst verdiende loon.

Gaat u uit dienst of met pensioen en hebt u een partner? Dan kunt u ervoor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen in te ruilen voor een partnerpensioen.

Andere soorten pensioen

Voor u

Voor uw (ex-) partner

Voor uw kinderen

Ouderdomspensioen

Partnerpensioen

Wezenpensioen

Pensioen bij arbeidsongeschiktheid

Bijzonder partnerpensioen