Verandert uw situatie?

Met pensioen

U stopt met werken en gaat met pensioen. Een belangrijk moment waarop u keuzes moet maken. 
Uw pensioen van ons pensioenfonds gaat standaard in op de eerste dag van de maand waarin u uw AOW-leeftijd bereikt.

Wanneer u met pensioen gaat, ontvangt u elke maand ouderdomspensioen zolang u leeft. Daarnaast ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd elke maand AOW-pensioen van de overheid. Hebt u zelf bijgespaard voor extra pensioen? Dan krijgt u ook een uitkering van de bank, verzekeraar of het pensioenfonds waar u dit geregeld hebt.

Wat betekent dit voor uw partner?

U kunt een deel van uw ouderdomspensioen inruilen voor partnerpensioen voor de partner die u hebt op het moment dat u met pensioen gaat. Hebt u deze keuze gemaakt toen u uit dienst ging en bent u nu uit elkaar? Dan kunt u besluiten om het eerder ingeruilde partnerpensioen weer om te zetten in ouderdomspensioen voor uzelf. Uw eventuele huidige partner moet hiermee uiteraard akkoord gaan.

Gaat u na uw pensioen samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan kunt u bij ons geen partnerpensioen meer regelen voor uw partner.

Wat moet u doen?

Sinds 1 januari 2017 kunt u bij ons pensioenfonds alleen nog een variabel pensioen inkopen. Hierbij wordt het deel van uw pensioenkapitaal doorbelegd dat overblijft nadat de uitkering voor het komende jaar apart is gezet. Uw uitkering wordt dan elk jaar aangepast aan de behaalde beleggingsrendementen. In deze brochure vindt u meer informatie over het variabele pensioen. 

Hoe werkt het?

 • Stap 1 (6 maanden voor de gekozen pensioendatum)
  U ontvangt van ons een voorlopige opgave van uw pensioen. Deze opgave is gebaseerd op het pensioenkapitaal dat u tot dat moment hebt opgebouwd. Hierbij is rekening gehouden met toekomstige premies, maar niet met rendement dat nog kan worden verkregen.
 • Stap 2 (3 maanden voor de gekozen pensioendatum) 
  U kiest waar u pensioen wilt inkopen: bij ons pensioenfonds of bij een andere toegelaten pensioenuitvoerder. U geeft deze keuze aan ons door.
 • Stap 3 (1 week voor de gekozen pensioendatum)
  U ontvangt van ons een opgave met daarin het definitieve bedrag dat u aan pensioenkapitaal hebt opgebouwd. Ook ontvangt u van ons de tarieven die op dat moment gelden voor de inkoop van pensioen.
 • Stap 4 (de pensioendatum)
  Met uw pensioenkapitaal wordt een recht ingekocht op ouderdomspensioen, eventueel gecombineerd met partner- en/of wezenpensioen. U ontvangt vervolgens elke maand ouderdomspensioen zolang u leeft.

Pensioen op maat

Er zijn verschillende keuzemogelijkheden om uw pensioen op maat te maken. Een daarvan is eerder met pensioen gaan dan uw standaard pensioenleeftijd. Wilt u eerder met pensioen gaan? Laat het ons dan uiterlijk 6 maanden van tevoren weten.

6 maanden voor uw standaard pensioenleeftijd ontvangt u automatisch een brief van ons. Hierbij zit een opgave van uw pensioen (bruto en netto) en een keuzeformulier. Op dit formulier geeft u aan van welke keuzemogelijkheden u gebruik wilt maken om uw pensioen op maat te maken. Deze keuzes kunt u niet meer terugdraaien nadat uw pensioen is ingegaan.

Wat kunt u verder doen?

In het pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen(kapitaal) u hebt opgebouwd. U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken. Ga daarvoor naar Mijn Pensioencijfers. Hebt u ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een totaal overzicht van uw pensioen tijdens uw hele loopbaan. Daarbij staat ook het pensioen voor uw eventuele nabestaanden.

Klein pensioen?

Is uw pensioen lager dan € 474,11 (2018) bruto per jaar? Pensioenfondsen kunnen dan na 2 jaar nadat u uit dienst bent gegaan of binnen 6 maanden na de ingang van uw pensioen besluiten uw pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. Er zijn dan geen maandelijkse betalingen meer.