Hoeveel krijgt u?

Verhoging pensioen

De prijzen stijgen doorgaans met de jaren. Ons pensioenfonds beheert het pensioen zo goed mogelijk. Als het kan, proberen we de pensioenen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging kan ervoor zorgen dat uw pensioen zijn waarde houdt en wordt uitgedrukt in een percentage.

De verhoging in de afgelopen jaren

De verhoging verschilt van jaar tot jaar. De afgelopen jaren is uw pensioen helaas niet verhoogd:

Over het jaar:

Dat is per:

De prijzen stegen toen met:

2019: 0,00% 1 januari 2020  
2018: 0,00% 1 januari 2019 1,70%
2017: 0,00% 1 januari 2018 1,38% 
2016: 0,00% 1 januari 2017 0,32%
2015: 0,00% 1 januari 2016 0,64%
2014: 0,00% 1 januari 2015 0,98%
2013: 0,00% 1 januari 2014 2,51%
2012: 0,00% 1 januari 2013 2,45%

In 2013 zijn de (opgebouwde) pensioenen verlaagd met 6,4%. 

Wanneer krijgt u een verhoging?

Het is niet zeker dat u een toeslag krijgt, u hebt er dus niet automatisch recht op. Dat kan alleen als onze financiële positie aan de voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld als er boven verwachting aan rendement (= winst) wordt geboekt met beleggen (zogeheten overrendementOverrendement betreft het deel dat extra is gerealiseerd aan rendement na aftrek van de verplichtingen van het fonds.).

Situatie per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Deze regels staan in het nieuwe financieel toetsingskader (hierna: nFTK). Door deze eisen, is het bestuur van mening dat de kans op toeslagen klein is. Het nFTK stelt onder meer dat pas een toeslag verleend mag worden vanaf een bepaalde dekkingsgraad. Verder moet de toeslag ‘toekomstbestendig‘ zijn. Dat betekent dat een verleende toeslag naar verwachting ook de komende jaren verleend kan worden. Dit maakt het moeilijker om uw pensioen te verhogen.