Wat is er geregeld?

Alle regels op een rij

Hoe steekt uw pensioen precies in elkaar? Dat staat uitgebreid beschreven in het pensioenreglement dat voor u geldt. Hierin vindt u onder meer informatie over:

  • voor wie het reglement geldt
  • de leeftijd waarop u met pensioen kon gaan
  • de soorten pensioen die er zijn voor u, uw partner en kinderen
  • de opbouw van uw pensioen(kapitaal)
  • de manieren waarop u uw pensioen op maat kunt maken toen u met pensioen ging
  • hoe uw pensioen zijn waarde behoudt

De werkgever en de Centrale Ondernemingsraad (COR) bepalen de inhoud van uw pensioenregeling. Het pensioenfonds is de uitvoerder van de regeling en leggen de afspraken vast in een pensioenreglement.

Welk reglement geldt voor u?

Voor u geldt het pensioenreglement dat van kracht was op het moment dat u uit dienst trad of met pensioen ging:

  • Tot 1 januari 2016 kunt u pensioenrechten hebben opgebouwd in de middelloonregeling (Module 1).
  • Tot 1 januari 2016 kunt u pensioenkapitaal hebben opgebouwd in de excedentregeling (Module 2).
  • Na 1 januari 2016 kunt u pensioenkapitaal hebben opgebouwd in de pensioenregeling 2016.

U kon tijdens uw dienstverband vrijwillig pensioen bijsparen. Het kapitaal dat u in deze module hebt bijgespaard (Module 3), is aan uw pensioen toegevoegd op het moment dat u uit dienst en/of met pensioen ging. De rekening is gesloten.

Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk uw Uniform Pensioenoverzicht. Hierin vindt u een overzicht van uw pensioen bij ons fonds.