Wat is pensioen?

De bouwstenen van uw pensioen

Pensioen is een ruim begrip. U ontvangt pensioen:

  1. van de overheid (AOW)
  2. van één of meer pensioenfonds(en) of -verzekeraars (dit wordt ook wel aanvullend pensioen genoemd)
  3. van een bank, verzekeraar of pensioenfonds als u zelf hebt gespaard voor extra pensioen

1. Overheid

Vanaf het moment dat u stopte met werken, ontving u in principe geen salaris meer. Nu is het in Nederland in de wet geregeld dat mensen een uitkering krijgen:

  • als ze hun AOW-leeftijd bereiken of
  • als hun partner overlijdt

Deze wettelijke uitkeringen zijn:

  • AOW Afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid.
  • ANW Uitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden.

Voor deze uitkeringen gelden voorwaarden. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor één van deze uitkeringen? Lees dan de informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

2. Pensioenfonds of -verzekeraar

Via uw werk bouwde u aanvullend pensioen op bij een pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Nu u met pensioen bent, ontvangt u een aanvullend pensioen van dit pensioenfonds en/of de verzekeraar. U hebt gewerkt bij Capgemini. Tijdens uw dienstverband bouwde u pensioen(kapitaal) op bij Stichting Pensioenfonds Capgemini. Het pensioenfonds keert dit pensioen uit.

3. Bank, verzekeraar of pensioenfonds

Misschien hebt u, toen u nog werkte, zelf extra pensioen geregeld. Misschien hebt u bijgespaard, belegd of een aanvullende verzekering afgesloten. Koopsompolissen en lijfrentes zijn hier voorbeelden van. Wanneer u dit hebt gedaan, krijgt u extra inkomen van een bank, verzekeraar of pensioenfonds.