Verandert uw situatie?

Scheiden

U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Dit beïnvloedt uw pensioen als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had voordat u met pensioen ging. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Dat is vastgelegd in de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’. U kunt ook afwijken van de wet door andere afspraken te maken.

Wat staat in de wet?

In de wet zijn 2 zaken geregeld:

  1. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd.
  2. Uw ex-partner heeft mogelijk recht op bijzonder partnerpensioen. De pensioenregeling is in 2003 op dit punt gewijzigd. Lees hier meer.

1. Ouderdomspensioen

Vul het formulier ‘Echtscheiding afhandelen’ in. Doet u dat binnen 2 jaar nadat u uit elkaar bent gegaan? Dan krijgt uw ex-partner zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van het pensioenfonds. Als u langer wacht dan 2 jaar, moet uw ex-partner zijn of haar deel bij u opvragen.

Andere afspraken

U kunt ook andere afspraken maken:

  • niet ieder de helft, maar een andere verdeling
  • niet het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd, maar over een andere periode, of
  • een combinatie van 1 en 2
  • het ouderdomspensioen van uw ex-partner omzetten in een eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dit noemen we ook wel conversieEen eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Het pensioen van uw ex-partner staat dan los van uw eigen pensioen.

Maken u en uw ex-partner andere afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen? Geef ook dit binnen 2 jaar door via het formulier ‘Echtscheiding afhandelen’ in. Als er andere afspraken zijn gemaakt, stuurt u dan ook een kopie van uw echtscheidingsconvenant mee.

2. Bijzonder partnerpensioen

Uw ex-partner kan via een verklaring afzien van het bijzonder partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat jullie andere afspraken maken over de verdeling van jullie bezittingen en/of pensioen. Als uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, ontvangt hij of zij na uw overlijden geen uitkering van ons fonds. Als u een nieuwe partner krijgt, dan is er voor hem of haar weer een volledig partnerpensioen.

Als uw ex-partner niet afziet van het bijzonder partnerpensioen, dan heeft een eventuele nieuwe partner recht op het partnerpensioen minus het bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner. Het kan zijn dat uw nieuwe partner daardoor minder krijgt dan uw ex-partner.

Wat moet u doen?

Wanneer uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, regelt u dat met het formulier Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. U en uw ex-partner moeten beiden het formulier ondertekenen!

Als u in het buitenland woont, krijgen we niet automatisch door dat u bent gescheiden. Geef een scheiding aan ons door via Mijn Pensioencijfers.

Hebt u tijdens uw huwelijk ook ergens anders pensioen opgebouwd? Dan moet u ook aan dat pensioenfonds doorgeven dat u bent gescheiden.