Verandert uw situatie?

Overlijden

Wat gebeurt er als u met pensioen bent en komt te overlijden?

Het ouderdomspensioen komt te vervallen. De uitkering stopt op de eerste van de maand na uw overlijden.

Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk in het Uniform Pensioenoverzicht of en hoeveel pensioen er is voor uw nabestaanden.

Uw partner en kinderen hebben mogelijk recht op een uitkering vanwege de Algemene nabestaandenwet (ANW) van de overheid. De voorwaarden vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank.

Moet er iets doorgegeven worden?

Als u in Nederland woont, meldt de gemeente automatisch een overlijden aan onze administratie. Woont u in het buitenland wanneer u overlijdt, dan moeten uw nabestaanden uw overlijden doorgeven. Zij doen dat door een brief te sturen naar het pensioenfonds met een kopie van de overlijdensakte.