Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Beleggingsbeleid

Op grond van Europese wetgeving, SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), dient een pensioenfonds aan te geven of zij de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren meeneemt.

Het pensioenfonds houdt geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 van de SFDR.

Het pensioenfonds weegt algemene ESG-criteria mee bij haar investeringsbeslissingen. Echter weegt het pensioenfonds niet specifiek mee wat de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen zijn op de duurzaamheidsfactoren zoals gedefinieerd in SFDR. De reden om dit niet mee te wegen is dat het pensioenfonds momenteel geen beschikking heeft tot gegevens die inzicht kunnen bieden in wat de ongunstige effecten zijn en de rapportageverplichtingen tot hogere kosten (kunnen) leiden.

Verder geldt vanaf 2022 een forse rapportageverplichting voor pensioenfondsen die ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren meewegen. Er zal gerapporteerd moeten gaan worden over een groot aantal indicatoren. Het pensioenfonds is daarbij ook afhankelijk van de gegevens over ongunstige effecten die de vermogensbeheerders kunnen aanbieden. Het pensioenfonds wil eerst toetsen of zij aan deze rapportageverplichtingen kan voldoen, voordat zij er voor kiest de ongunstige effecten mee te wegen in de beleggingsbeslissingen.

De onderliggende beleggingen van de portefeuille houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Download het Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen